Mbi pranimin e shtetasve te huaj per studime ne Federaten Ruse per vitin akademik 2016-2017

Friday, 29 January, 2016 - 23:30

Mbi pranimin e shtetasve te huaj per studime ne Federaten Ruse per vitin akademik 2016-2017

Ministria e Arsimit dhe Shkences se Rusise dhe Agjensia Federale per bashkepunim humanitar nderkombetar "Rossotrudnicestvo" shpallin njoftimin per pranim te shtetasve te huaj, te personave pa shtetesi dhe te bashkeatdhetareve, te cilet jetojne jashte vendit, per studimet ne vitin akademik 2016/2017 me shpenzime te pales ruse ne institucionet arsimore sipas programeve arsimore te arsimit te mesem profesional, arsimit te larte dhe te arsimit profesional suplementar, ne kuader te kuotave te percaktuara per keto qellime nga vendi rezidencial.

Aplikuesit te huaj i jepet e drejta ne menyre te pavarur te perzgjedhe vendin e tij te studimit, nga nje deri ne gjashte institucione arsimore (nga nje per cdo qark federal te Federates Ruse). 

Lista e institucioneve arsimore: http://en.russia.edu.ru/idbv/.

Ne rast se, asnje nga institucionet arsimore te shenuara ne formular, per arsye te ndryshme nuk do te perzgjedhin aplikantin e huaj si student te ardhshem te tyre, e drejta per percaktimin perfundimtar te vendit te tij te arsimimit kalon te Ministria e Arsimit dhe Shkences se Rusise dhe te "Rossotrudnichestvo".

Shtetasi i huaj mbledh te gjitha dokumentet e nevojshme (shihni me poshte “Listen e domosdoshme te dokumenteve, per t’u pranuar ne organizatat arsimore ruse”), si dhe ploteson anketen (shihni me poshte). 

Te gjitha dokumentet duhet t’i dorezohen ne zyren konsullore te Ambasades Ruse ne Shqiperi, perfaqesuesit te organizates se bashkepunimit rus “Rossotrudnicestvo” brenda dates 01.03.2016.

ME RENDESI!!!

http://www.albania.mid.ru/doc/priem_na_obuchenie_shqip.htm